fbpx

About

‘Maarten feels that he also functions as a builder of bridges, between idea and end-user.’

Photo by Desmond Harris, Atelier Neérlandais Paris

ABOUT MAARTEN BAPTIST
(🇱🇺 verderop)

Maarten is the grandson of a carpenter and the son of an ironmonger, who made his own furniture etc. When he was young, he spent a lot of time in his father’s store, listening to customers’ problems and his father’s creative solutions. Therefore, it is only logical that Maarten himself developed a profound interest in developing objects that are not only pleasing to the eye, but that are also functional, simple and playful.

His main objective, however, is designing objects in which the production process is visible. With a minimum of interventions, he tries to create a functional and reproduceable object that can actually be used. He does so both on his own initiative and on commission by different brands, restaurant owners etc.

Maarten never loses sight of the manufacturer that actually makes his products. He always tries to simplify the production process, so that the manufacturer’s job is as easy and fun as possible.

He strives for simplicity. This doesn’t mean that a product shouldn’t be decorated, however. Aesthetics is always important. In the meantime, though, who says design items can’t be fun too? Isn’t it fun that when you look at a product that you can almost see how it was made? This simplicity and transparency are what Maarten strives for as well.

Fascinations

Maarten has a fascination for raw production materials that actually carry different new products in them. In that regard, a piece of tubing to him is what a big block of marble is to a stonemason. It is up to the artist to free new forms out of the base material, forms that are already present, just waiting to be released by their mason.

As a designer, Maarten feels that he also functions as a builder of bridges, between idea and end-user.

He sees it as his task to build a bridge to find solutions for all possible problems in the design and production process. All with the purpose of producing a product that meets and preferably exceeds all his and the end-user’s demands.

In one of his very first designs, his coat rack by the meter  function, form, simplicity, material and his search for functionality come together in an organic way. This inspired him to extend his search in other products and different materials.

Background

Maarten (Netherlands, 1976) graduated from Design Academy Eindhoven (department Man & Living – senior lecturer Gijs Bakker, director Li Edelkoort) with his widely recognized ‘Open air’ cutlery. Over the years his work has been featured in different magazines and newspapers including Wallpaper, Forbes and the New York Times. Baptist also participates in international design events such as the Salone del Mobile, Dutch Design Week, ICFF New York, the Moscow Design Week, 100% Design Tokyo and his work has been exhibited around the world. His products are in the permanent collection of MOMA San Francisco and Cooper Hewitt New York. In 2010 he was awarded a Red Dot Award for his Single Sofa.

For more information or press requests please call or email. Maarten’s office.

 

OVER MAARTEN BAPTIST

Maarten is de kleinzoon van een timmerman en de zoon van een ijzerhandelaar, die zijn eigen meubels e.d. maakte. Toen hij jong was, bracht hij veel tijd door in de winkel van zijn vader, luisterend naar de problemen van klanten en de creatieve oplossingen die zijn vader daarvoor bedacht. Het is dus niet meer dan logisch dat Maarten zelf een diepgaande interesse ontwikkelde in het ontwerpen van objecten die niet alleen een lust voor het oog zijn, maar die ook functioneel, eenvoudig en speels zijn.

Zijn belangrijkste doel is echter het ontwerpen van objecten waarin het productieproces zichtbaar is. Met een minimum aan ingrepen probeert hij een functioneel en reproduceerbaar object te creëren dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Dat doet hij zowel op eigen initiatief als in opdracht van verschillende merken, restaurants etc.

Maarten verliest de fabrikant die zijn producten daadwerkelijk maakt nooit uit het oog. Hij probeert het productieproces altijd te vereenvoudigen, zodat het werk van de fabrikant zo gemakkelijk en leuk mogelijk is.En hij houdt van eenvoud. Dit betekent overigens niet dat een product kaal of saai mag zijn. Esthetiek is altijd belangrijk. Maar wie zegt dat design items niet ook gewoon leuk kunnen zijn? Daarbij  is het toch mooi, dat als je naar een product kijkt, je bijna kunt zien hoe het gemaakt is? Het is die eenvoud en transparantie waar Maarten naar streeft.

Fascinaties

Maarten heeft een fascinatie voor grondstoffen die eigenlijk verschillende nieuwe producten in zich dragen. Wat dat betreft is een stuk buis voor hem wat een groot blok marmer is voor een beeldhouwer. Het is aan de kunstenaar om nieuwe vormen als het ware uit het bronmateriaal te bevrijden. Vormen die er al in aanwezig zijn, wachtend om te worden blootgelegd.

Als ontwerper voelt Maarten zich ook een bouwer van bruggen, tussen idee en eindgebruiker.

Hij ziet het als zijn taak om een brug te slaan en oplossingen te vinden voor alle mogelijke problemen in het ontwerp- en productieproces. Allemaal met het doel een ontwerp te produceren dat voldoet aan alle eisen van hemzelf en van de eindgebruiker, en die bij voorkeur zelfs overtreft.

In een van zijn allereerste ontwerpen, zijn Hori-Zone kapstok per meter, komen vorm, eenvoud, materiaal en zijn streven naar functionaliteit op een organische manier samen. Dit inspireerde hem om zijn zoektocht uit te breiden naar andere producten en materialen.

Achtergrond

Maarten (Nederland, 1976) studeerde af aan designacademie Eindhoven (afdeling Man & Living – hoofddocent Gijs Bakker, directeur Li Edelkoort) met zijn alom gewaardeerde ‘Open air’ bestek. In de loop der jaren is zijn werk te zien geweest in verschillende tijdschriften en kranten, waaronder Wallpaper, Forbes en de New York Times. Baptist neemt ook deel aan internationale designevenementen zoals de Salone del Mobile, Dutch Design Week, ICFF New York, de Moscow Design Week, 100% Design Tokyo en zijn werk is over de hele wereld tentoongesteld. Zijn producten bevinden zich in de vaste collectie van MOMA San Francisco en Cooper Hewitt New York. In 2010 ontving hij een Red Dot Award voor zijn Single Sofa.

Meer informatie of persverzoeken? Bel  of e-mail.naar Maartens kantoor.

‘Als ontwerper voelt Maarten zich ook een bouwer van bruggen, tussen idee en eindgebruiker.’

Photo by Desmond Harris, atelier Neérlandais Paris

Stay up to date