fbpx

Functionele Schoonheid Vormgegeven door Verbeelding

Functionele Schoonheid Vormgegeven door Verbeelding
5 September 2023 Maarten

🇬🇧

Visit my studio at DDW23 ( Dutch Design Week Eindhoven ) 

Step into my studio at the back of the Sectie-C terrain and acquaint yourself with a collection of designs that merge minimalist aesthetics with everyday functionality. As a product designer, my focus is on creating objects that are not only visually appealing but also practical.

Together, we share the journey from concept to reality, aligning with the theme ‘Picture This.’

Welcome to ‘Functional Beauty: Shaped by Imagination,’ an enchanting exhibition hosted by Maarten Baptist Design Studio during the Dutch Design Week. Be inspired by my designs that embody a journey from concept to tangible utility, all within the theme of imagination and change.

Enter my studio at the rear of the Sectie-C terrain, where my designs hold not just visual allure but also represent a journey from idea to reality. As an autonomous product designer, I guide you along the path from imagination to tangible, functional creations.

As I prepare for Dutch Design Week, I proudly unveil the ‘LEGG Chair’ and other functional pieces. Crafted from ash and walnut, this chair tells the story of imagination translated into usable beauty. I share my process, from the initial sketch to the artisanal execution.

Explore my series of wall-mounted and freestanding cabinets, made from carefully shaped 3D aluminum tubes, and discover how imagination can lead to versatile design solutions.”

🇳🇱 Stap binnen in mijn atelier achter op het Sectie-C terrein en maak kennis met een collectie ontwerpen die minimalistische esthetiek combineert met alledaagse functionaliteit. Als productontwerper richt ik me op het creëren van objecten die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook bruikbaar.

Samen delen we het pad van idee naar realiteit, in lijn met het thema “Picture This”.

Welkom bij “Functionele Schoonheid: Vormgegeve door Verbeelding”, een betoverende expositie gehost door Maarten Baptist Design Studio tijdens Dutch Design Week. Laat je inspireren door mijn ontwerpen die een reis van concept tot tastbare bruikbaarheid belichamen, allemaal binnen het thema van verbeeldingskracht en verandering.

Stap binnen in mijn atelier achter op het Sectie-C terrein, waar mijn ontwerpen niet alleen visuele aantrekkingskracht hebben, maar ook een reis vertegenwoordigen van idee tot realiteit. Als een autonome productontwerper neem ik je mee langs de weg van verbeelding naar tastbare, functionele creaties.

Terwijl ik me voorbereid op de Dutch Design Week, onthul ik met trots de “LEGG Chair” en andere functionele stukken. Deze stoel, samengesteld uit essenhout en walnoot, vertelt het verhaal van verbeelding dat wordt omgezet in bruikbare schoonheid. Ik deel mijn proces, van de eerste schets tot de ambachtelijke uitvoering.

Verken mijn serie wand- en vrijstaande kasten, gemaakt van zorgvuldig gevormde 3D-aluminium kokers, en ontdek hoe verbeeldingskracht kan leiden tot veelzijdige ontwerpoplossingen.

Stay up to date